Dagspolitik.se Varje dag

Rekrytering av läkare & bemanning inom sjukvård

Lariku - Vänd er till oss för rekrytering och bemanning av stafettläkare, läkare samt administrativ personal inom sjukvård. Lariku levererar idag stafettläkare och läkare även inom pediatrik, allmänmedicin, öron näsa hals, kirurgi och ortopedi. Vi hjälper till med bemanning och rekrytering vid exempelvis vikariebehov eller andra längre planerade insatser. Vårt nätverk av läkare och stafettläkare bygger på personlig kännedom och referenser vilket ger engagemang, professionellt förhållningssätt och hög medicinsk och social kompetens. Våra kunder finns i företag, kommuner, landsting och hos privata vårdgivare vid primär- och slutenvårdskliniker över hela landet. Kontakta Lariku för rekrytering av läkare och övrig bemanning inom sjukvård.